Doorgaan naar hoofdcontent
OCLC Wise Support NL

Nieuw in 7.0.6

image-0.png

Algemeen 

Voortgang Single Identity 

In 7.0.5 zijn we begonnen met ontwikkelen voor het Single Identity project. Ook in versie 7.0.6 is er hard gewerkt aan onder andere het herschrijven van de webcatalogus- en Mijn Menu-functionaliteit in Angular. In voorbereiding hierop is er al een aantal systeemopties zichtbaar in 7.0.6., namelijk de opties OPACCFG, OPAC2VL, NLKBLOG, HLDDATE en ABADDON (zie hieronder).

Op dit moment liggen we keurig op schema om in versie 7.0.7 alles op tijd uit te kunnen rollen.

Overgang naar Java 11 

Vanaf Wise versie 7.0.5 is de BNG Java client geschikt gemaakt voor Java 11. Er is ondersteuning ingebouwd om de Java versie op de pc van de medewerker te updaten. Wise versie 7.0.6 is de laatste versie waarin de BNG Java client nog met Java 8 werkt: alle pc’s moeten dus updaten naar Java 11.

In Wise versie 7.0.6 is de systeemoptie FORCEUP (zie hieronder) beschikbaar die gebruikers van de BNG Java client dwingt om de update te voltooien. In Wise versie 7.0.7 zal uitsluitend Java 11 ondersteund worden. Houd er verder rekening mee dat voor Java 11 (en Wise dus ook na installatie van Java 11) een 64-bit besturingssysteem nodig is.

Voor meer informatie over het updaten naar Java 11 en de berichtgeving hierover, zie: Java update.

Overgang vestbits naar vestigingsnummer

Met het groter worden van systemen komen we op termijn niet meer uit met het berekenen van vestbits. Vanaf versie 7.0.6. wordt daarom in de webcatalogus niet meer gekeken naar vestbits maar naar vestigingsnummer (branchid). Deze verandering versnelt ook het zoeken met SOLR.

Overzicht aanpassingen en verbeteringen 

Hieronder volgt een overzicht van alle aanpassingen en verbeteringen in Wise versie 7.0.6., met linkjes naar bijbehorende handleidingen. Klik op de paarse tekst voor afbeeldingen van nieuwe opties, knoppen, meldingen etc.

Bereik Wat is nieuw? Datum op lijst ZD/JIRA

Berichteneditor

Uitbreiding functionaliteit: in de Berichteneditor kun je de opmaak van serviceberichten nu aanpassen via de knop 'Opmaakinstellingen'. De opmaak wordt ingesteld op instantieniveau, per berichtklasse en per berichtvorm.

Zie: Berichteneditor - Kleuren, header en vestigingsnaam aanpassen

Tot nader order is de knop 'Opmaakinstellingen' weer weggehaald. Dit zorgde voor te veel onduidelijkheid. 

28-06-2023

WISENL-6734
BS-892

Berichteneditor

Uitbreiding functionaliteit: je kunt tekstregel 0 nu aanpassen via de Berichteneditor. Tekstregel 0 is de tekst boven de adressering bij formulieren, bijv. ‘Aan de ouders/verzorgers van’.

04-07-2023

WISENL-8097
BS-1022

Berichteneditor

Uitbreiding functionaliteit: je kunt nu afbeeldingen aan de formulieren toevoegen via de Berichteneditor. Voorheen kon dit alleen via de Manager.

Klik hier voor een afbeelding van de nieuwe knop

clipboard_e18eb0500810fa7d45452d32f08284464.png

Na het kiezen van een afbeelding kun je deze nog bijsnijden. 

Klik hier voor een afbeelding van het bewerkscherm

clipboard_ef06696d7d437753d2d2cd7da5d2e5556.png

Zie: Editor gebruiken

31-07-2023

WISENL-6737
BS-664

Client > Balie > Dagtellingen

Kolom verwijderd: de kolom ‘Percentage’ is verwijderd uit het BIRT-rapport ‘Dagtellingen’. Deze kolom was eerder toegevoegd voor gebruik in de US, maar hinderde vervolgens het beheer van het rapport. De kolom is daarom verwijderd.

11-10-2023

WISENL-9195

Client > Berichten > Nota's > Deurwaarderprocedure

Verbeterde werking: een post in de deurwaarderprocedure (met status 0, nog niet geselecteerd voor verwerking) wordt verrekend met een uitbetaalverzoek via de bank. De post verdwijnt daarmee uit de deurwaarderprocedure.

12-07-2023

WISENL-8433
ZD 670431

Client > Besteladministratie

Uitbreiding tabblad ‘Detail titel’: voortaan worden ook de titelsoort en de bron getoond.

Klik hier voor een afbeelding van de twee nieuwe velden

2023-10-23_15-25-12.png

Zie: Bestellen door collectievormers

09-06-2023

WISENL-8603

Client > Besteladministratie

Uitbreiding functionaliteit: het inlezen van Themabestanden van de NBD via de API.

Zie: Themabestanden

06-07-2023

WISENL-6268

Client > Besteladministratie

Uitbreiding functionaliteit: het inlezen van Express-dagbestanden van de NBD via de API.

Zie: Express-dagbestanden

21-9-2023

WISENL -8339

Client > Besteladministratie

De NBD heeft een nieuwe leeftijdscategorie in gebruik genomen: DJ (= 15-18 jaar informatief).

Zie: Systeemtabellen Titels
Zie: Uitleg mapping NBD API
Zie: KMC's met speciale afhandeling

08-08-2023

WISENL-8805

Client > Besteladministratie – Reeks: Onderhoud

Uitbreiding functionaliteit: in ‘Reeks: Onderhoud’ is functionaliteit ingebouwd om meerdere titels tegelijk te ontdubbelen naar één titel.

Zie: Ontdubbelen van titels

21-07-2023

WISENL-8012

Client > Besteladministratie > RCB Besteladvies (Bestel E) scherm

Het besteladviesscherm toont voortaan ook de prijs. De collectioneur hoeft voor deze informatie nu niet meer steeds te wisselen tussen schermen.

Klik hier voor een afbeelding van het nieuwe veld

clipboard_ebbe17397512748b26c3e92b0a300f0dd.png

Zie: Bestellen door collectievormers

12-06-2023

WISENL-5393
ZD 430474

Client > Besteladministratie

Manager > Titels

Uitbreiding functionaliteit: het inlezen van de nieuwe mediumsoorten DWL (Dwarsligger) en MLB (Meeluisterboek) via de besteladministratie aanbodbestanden én via de NBD API.

Let op: in de Manager zijn instellingen nodig in de tabellen NBDMAT en MDT. Gebruik daarbij de codes DWL en MLB.

Zie: NBD-materialen

11-07-2023

WISENL-8806
ZD 682778
ZD 690464

Client > Orderadministratie De betaalstatus in het  orderoverzicht kent een nieuwe status, Vervallen. Bestellingen die de orderstatus vervallen ontvangen daarvan wordt de betaalstatus ook aangepast van openstaand naar vervallen.   01-02-2024

WISENL-9292

ZD 744577
ZD 747939

ZD 755643

Client > Catalogus

Aanpassing routine: vanwege de migraties in BE stond voor hen de automatische routine uit om (beschermde) titels zonder exemplaren naar de onderkant van de catalogus te verplaatsen. Dit is aangepast: ook beschermde titels gaan nu naar de onderkant. De routines voor NL en BE zijn hiermee weer gelijk.

Deze aanpassing is op verzoek van Cultuurconnect teruggedraaid op 20-11-2023.

12-06-2023

WISENL-5988

Client > Exemplaren > Exemplarenacties Bij het afschrijven van het laatste exemplaar binnen een BCBgroep (aktie J) wordt nu het aantal aanwezige exemplaren weergegeven in het pop-up scherm. 25-03-2024 WISENL-9237

Client > Exemplaren > Exemplaardetailscherm

Gebruiksvriendelijker: in het Exemplaardetailscherm (groep 2) en bij Seriemutaties van exemplaren zijn alleen nog maar de relevante kasten te zien. Bij ‘Tijdelijke kast’ zie je alleen de tijdelijke kasten, bij ‘Vaste kast’ zie je alleen de vaste kasten. Dit voorkomt het per ongeluk kiezen van een verkeerde kast.

Zie: Seriemutaties en Detailgroepen

05-06-2023

WISENL-8503

BS-1009

Client > Exemplaren > Exemplaardetailscherm

De deelaanduiding is nu zichtbaar in het titelveld.  Dit voorkomt verwarring bij bijvoorbeeld DVD-series.

Klik hier voor een afbeelding van de deelaanduiding

clipboard_e5b3b4a49fe0fec58dc09e6336310ccf4.png

Zie: Exemplaardetailscherm

11-09-2023

WISENL-9075

Client > Exemplaren > Exemplaardetailscherm

Client > Exemplaren > Koppelen

(Alleen voor NL)

Selecteren etiketmethode: bij het koppelen en bij het muteren in groep 2 kun je voortaan zo nodig een andere etiketmethode selecteren. Dit werkte al zo voor BE en is nu ook aangepast voor NL.

Klik hier voor een afbeelding van de nieuwe velden

2023-10-23_16-09-18.png

2023-10-23_16-17-45.png

Zie: Exemplaardetailscherm > Detailgroepen
Zie: Koppelen en Koppelen met bestelbestanden

15-08-2023

WISENL-8506

Client > Financieel > Overzichten > Openstaande registraties en tegoeden

Rol toegevoegd: bij het maken van het overzicht Openstaand registraties en tegoeden kun je in de keuzelijst nu ook de rol PERS kiezen.

21-06-2023

WISENL-7206

ZD: 535827

Client > Klantenadministratie > Administratieve/speciale pas

Aanpassingen voor administratieve en speciale klanten in het scherm ‘Geleende exemplaren’:

- Het aantal uitgeleende exemplaren wordt bij administratieve klanten nu hetzelfde getoond als voor reguliere klanten (‘in bezit’).

- Uitgeleende exemplaren hebben bij administratieve en speciale klanten geen inleverdatum. De status is F, en wordt weergegeven als ‘Niet beschikbaar’ in plaats van ‘Inzage’.

- Exemplaren met status ‘F’ worden niet getoond en/of geteld als te laat bij administratieve en speciale klanten.

Klik hier voor 'Geleende exemplaren' bij een administratieve klant

In deze afbeelding staan de veranderingen in het scherm 'Geleende exemplaren' toegelicht.
clipboard_e010fc6e742d292d702494194265ab9f0.png

Zie: Geleende exemplaren

10-07-2023

WISENL-7959
BS-977

Client > Klantenadministratie > Nieuwe klant toevoegen Bij het bouwen van systeemoptie BOHISID ontstond een schoonheidsfoutje. Je kon bij het inschrijven van nieuwe klanten kiezen voor 'Leenhistorie activeren' 'Nee' en dan kon het toch zijn dat  'Meld titel eerder geleend' op 'Ja' stond. Dat werkte echter niet, omdat de leenhistorie gewist werd. Nu wordt automatisch bij 'Meld titel eerder geleend' 'Nee' getoond als er voor is gekozen om de leenhistorie niet te activeren. 25-10-2023 WISENL-8760

Client > Klantenadministratie > Nieuwe klant toevoegen: nieuwsbrief

Uitbreiding functionaliteit: bij het inschrijven van nieuwe klanten kan voortaan op (volg)scherm 2 worden aangeven of de klant wel/niet een nieuwsbrief wil ontvangen, en zo ja: welke nieuwsbrief/nieuwsbrieven. Hiermee wordt de nieuwsbrief onderdeel van het inschrijfproces.

Klik hier voor een afbeelding van het nieuwe drop-down menu

clipboard_e31b951a823ea24151feffd67dc09b0fd.png

Zie: Klantenadministratie

05-07-2023

WISENL-1017

Client > Klantenadministratie > Ontdubbelen

(Alleen voor BE)

Verbeterde werking: actoren met eenzelfde achternaam en geboortedatum maar met afwijkend rijksregisternummer worden niet meer aangeboden als eventuele duplicaatklant bij het ontdubbelen.

Actoren met eenzelfde achternaam en geboortedatum maar ZONDER rijksregisternummer worden wél aangeboden als eventuele duplicaatklant bij het ontdubbelen.

Zie: Ontdubbelen

12-07-2023

WISENL-8672

WISENL-8949

Client > Klantenadministratie > Pincode

Bij het ontdubbelen wordt voortaan ook de pincode meegenomen. Als de overblijvende actor al een pincode heeft, blijft deze actief.

Als de overblijvende actor géén pincode heeft en de verwijderde actor wel, dan wordt deze pincode overgenomen bij de actor die overblijft.

Zie: Klanten/Ontdubbelen

30-05-2023

WISENL-8618
BS-1034

Client > Klantenadministratie > Zoek klant

(Alleen voor BE)

Benaming knoppen aangepast: in het zoekscherm van de klantenadministratie heten de knoppen ‘Instantie’ en ‘Netwerk’ nu ‘Vestiging’ resp. ‘Instantie/Netwerk:

- Vestiging: Leners van de vestiging waarmee je bent aangemeld
- Instantie/Netwerk: Leners van de volledige instantie en de leners van samenwerkingsgroep 3 of hoger

Zie: Zoek klant

10-07-2023

WISENL-8669
BS-1037

Client > Reserveringen

Aanscherping werking systeemoptie NOILLCH: wanneer een reservering van soort = I (Intern IBL) na uitlening van de reservering weer wordt ingenomen, gaat het exemplaar retour eigenaar wanneer de systeemoptie NOILLCH op ‘JA’ staat. Hiermee wordt voorkomen dat een I-reservering na inleveren wordt gebruikt voor het honoreren van B- of N-reserveringen.

Zie: Instellingen en zoekstrategieën

31-05-2023

WISENL-7428
BS-955

Client > Reserveringen > Kastlijst

De titels op de kastlijst worden weer getoond tot aan de  / uit de deeltitel (Dus niet meer met alle informatie uit het gehele veld Deeltitel).

19-10-2023

WISENL-8922

Client > Statistieken en Selecties > Titel selecties

(Alleen voor BE)

Je kunt nu ook een titelselectie maken op basis van een MARC-tag.

Zie: Titelselecties

24-07-2023

WISENL-6198

Client > Statistieken en Selecties > Titelselecties

(Alleen voor BE)

Aanpassingen en verbeteringen in ‘Seriemutaties op titels – MARC tags’:

- Toegevoegd: Optie 'Niet van toepassing'. Als deze optie is geselecteerd, is het veld 'Oude waarde' niet meer toegankelijk. Dat biedt de mogelijkheid een subfield aan een tag toe te voegen.

- Als het veld 'Nieuwe waarde' leeg blijft, wordt het subfield verwijderd.

Zie: Seriemutatie op Titels

08-08-2023

WISENL-6196

Client > Titels

(Alleen voor BE)

Verbeterde werking: na het wijzigen van MARC-data wordt deze altijd opgeslagen, ook als het om niet-muteerbare velden gaat. Voorheen werd de MARC-data in niet-muteerbare velden niet opgeslagen. Pas in een export kwamen de juiste waarden tevoorschijn, wat een discrepantie opleverde tussen export en MARC21-titeldata.

Zie: Titelmuteren

25-07-2023

WISENL-8680

Client > Titels > Nieuwe titel

Manager > Titels > (NBDMAT) NBD-materialen

 

 

 

 

Om speciale materialen juist te kunnen importeren vanuit het GGC, zijn ontbrekende codes in Wise toegevoegd.

Hiervoor is het nodig om de tabel (NBDMAT) NBD-materialen juist in te vullen. 

De toegevoegde codes zijn:

KMC tag 0500 NBDmat Omschrijving
D BR Losse brieven
F HA Handschriften
K KA Cartografisch materiaal
R ARF Archiefmateriaal
V OBJ Objecten

Zie: (NBDMAT) NBD-materialen 

   

Mail bounce

Als NBF en NRF mail wordt gebouncet, wordt daarna een formulier verstuurd in plaats van een inboxbericht.

28-06-2023

WISENL-8872
ZD 702097

Manager > Beheer organisaties > Instanties

(Alleen voor BE)

Nieuw veld in de instantietabel: ‘Exemplaren Zoekgroep’. Het was al mogelijk om op basis van een exemplaarnummer te zoeken naar exemplaren in de eigen instantie of in het volledige systeem (systeemoptie AEEHKEN aan/uit). Met het veld ‘Exemplaren Zoekgroep’ kun je nu ook instellen dat gezocht mag worden naar exemplaren binnen een groep van bibliotheken (instanties die samen een samenwerkingsgroep vormen).

Klik hier voor een afbeelding van het nieuwe veld

clipboard_e3182dcbebb898b3933a40cd22e4ea68d.png

Zie: Instanties

12-09-2023

WISENL-8661
BS-1010

Manager > Beheer organisaties > Systeemtabellen > Verwijderde vestigingen

  Let op! Onderstaande geldt alleen voor vestigingen uit sector EDUB. Je kunt dit dus niet gebruiken voor vestigingen uit andere sectoren.

Nieuwe tabel ‘Verwijderde vestigingen’: getoond worden welke schoolvestigingen per instantie zijn verwijderd. Op deze manier is het mogelijk om schoolvestigingen die categorie ‘N’ (= Verwijderde vestiging -Niet tonen) hebben gekregen, later weer te kunnen gebruiken. De verwijderde vestigingen zijn dan niet zichtbaar via bijvoorbeeld Beheer organisaties > Vestigingen.

Zie: Systeemtabellen Beheer organisaties
Zie: schoolWise - Stoppen met een of meer scholen

19-07-2023

WISENL-8623
WISENL-8463
ZD-657174

Manager > Beheer organisaties > Vestigingen

Nieuwe optie op tabblad NAW: 'Nooit e-mail verzenden'. Als deze optie is aangevinkt, wordt de vestiging uitgesloten van het verzenden van e-mail. E-mailberichten van de vestiging worden niet opgepikt door de mailer en krijgen de status 'Geannuleerd'.

Klik hier voor een afbeelding van het nieuwe veld

2023-10-24_10-36-51.png

Sommige vestigingen (bv. scholen) gebruiken e-mailadressen met DMARC-bescherming, waardoor Wise het risico loopt om als spammer gezien te worden als er berichten vanuit deze adressen verstuurd worden. Met deze nieuwe optie wordt dit voorkomen.

Zie: Vestigingen - Tabblad NAW

06-07-2023

WISENL-7598

Manager > Berichtvoorkeurmethode

Client > Klantenadministratie > Berichten

Uitbreiding Berichtvoorkeurmethode:

- PVA: Bevestigingsbericht IBL-V-verzoek
- RIO: Ophaalbericht IBL-V
- RIA: Annuleringsbericht IBL-V
- RSB: Reserveringsophaalherinnering
- PRH: Honoreringsbericht IBL

De berichtsoorten bestonden al maar de berichten werden gewoon verzonden. Nu kan in de portal en de Wise Client worden gekozen of berichten aangeboden en verzonden moeten worden J/N.

Zie ook: Berichtvoorkeurmethode

04-07-2023

WISENL-6322
WISENL-8518

Manager > Exemplaren en Plaatsen

Uitbreiding Kastcon indeling: er is een veld toegevoegd voor een alternatieve indeling. Deze indeling zal werken als een fallback mechanisme. Als de Kastcon-routine bij het plaatsen van een exemplaar ‘???’ geeft, dan draait Wise nogmaals de Kastcon-routine maar dan met de alternatieve indeling.

Zie: Kastcon-indeling en Kastconversie

02-10-2023

WISENL-6859
WISENL-6858
BS-897

Manager > Exemplaren en Plaatsen > (TABPLE) Etiketmethodes

(Alleen voor US)

Uitbreiding tabel TABPLE: voor US zijn vier etiketmethodes (UFV, UFJ, UDV en UDJ) aan TABPLE toegevoegd. De default instelling is ‘niet in gebruik’. De vier methoden tonen geen hoofdwoord op het etiket.

27-09-2023

WISENL-8505

Manager > Exemplaren en plaatsen > Systeemtabellen

Verwijderd: uit de systeemtabel PLTAFD (afdelingen) is het veld ‘Map’ verwijderd. Het veld was niet meer in gebruik.

19-07-2023

WISENL-5974

Manager > Instanties

(Alleen voor BE)

Optie toegevoegd: bij 'Materialen thuis tellen per' kun je nu ook kiezen voor 'G - Samenwerkingsgroep'. Je kunt hiermee kiezen of de totalen voor de thuisgroep geteld worden per systeem, instantie of samenwerking(sgroep).

Klik hier voor een afbeelding van de nieuwe optie

clipboard_ec3f6796f38fac0bb3c3bd2659cbc3e62.png

Zie: Instanties
Zie: Thuisgroepen

12-07-2023

WISENL-7974
BS-953

Manager > Logging

Logging acties: voortaan wordt het actor_id gelogd in de sessie variabelen waardoor terug te vinden is (in tabel action_log) welke actor een bepaalde actie heeft uitgevoerd in de Wise Manager.

Een rapport om deze informatie makkelijk op te vragen is nog in ontwikkeling.

29-09-2023

WISENL-8823

Manager > Mijn Menu-methode

Tekstwijziging: de optie ‘Mag naam wijzigen’ is aangepast naar ‘Mag voorkeursnaam wijzigen’ zodat duidelijker is dat het hier gaat om het wijzigen van de voorkeursnaam in Wise (via de systeemoptie ADDL_NM). De positie van dit veld is ook gewijzigd in de lijst met opties en er is een tooltip toegevoegd.

Klik hier voor een afbeelding van de optie

2023-10-24_11-15-09.png

Zie: Mijn Menu-methode

11-09-2023

WISENL-7949
WISENL-7950

Manager > Producten en diensten > Reglementen > Boetemethode

Uitbreiding veld: in het ‘Bereken over dagen’ in de boetemethode zijn nu 2 posities toegestaan (in plaats van 1).

Zie Boetemethode

05-06-2023

WISENL-8601
ZD 681625

Manager > schoolWise > EDUKLS

Uitbreiding webshop-bestellingen: in de velden ‘Max. aantal webshop-best.’ en ‘Max. aantal webshop-uitleningen’ kun je nu 3 posities gebruiken in plaats van 2. In totaal zijn nu tot 999 bestellingen te plaatsen.

Zie: School klassen/groepen

03-05-2023

WISENL-8647

ZD-726500

Manager > Systeem- en automaatlicenties

Sortering aangepast: bij het toevoegen van een nieuwe licentie is de volgorde van de licenties in het drop-down menu nu alfabetisch. De volgorde was 'willekeurig' waardoor niet goed te zien was welke licenties allemaal beschikbaar waren.

27-06-2023

WISENL-7228

Manager > Systeemopties

SI: Voorbereiding nieuwe Wisecat+

Nieuwe systeemoptie HLDDATE: Wijzigen van start- of stopdatum van reservering door lener toestaan. Deze optie vervangt in de nieuwe portal de start- stop-date optie in de globals xsl. Nog in ontwikkeling.

14-07-2023

ATIW-4666

Manager > SysteemWise > Dashboard > schoolWise

Uitbreiding rapportage: veel scholen maken gebruik maken van de automatische leerlingimport via ParnasSys. Daardoor stonden er veel jobverslagen in de Manager waarbij het niet duidelijk was welk rapport van welke school was. Achter de rapportsoort (Inrimp of Inruit) staat daarom nu het vestigingsnummer vermeld.

02-10-2023

WISENL-8964
ZD 713441

Manager > systeemWise > Systeemopties

Nieuwe systeemoptie FORCEUP: Forceer Java download/update in de Client. Als deze optie aanstaat, is het niet mogelijk om een Java-update die klaar staat in de Client te negeren.

Zie: Systeemopties

19-09-2023

ATIW-4317

Manager > SysteemWise > Systeemopties

Systeemopties verwijderd: de systeemopties MGZ-BIN, PLAATSB, PRFINDV en ASELECT zijn verwijderd uit de lijst met systeemopties. Deze opties waren vanuit Bicat meegekomen naar Wise maar zijn overbodig geworden.

05-06-2023

WISENL-6184
WISENL-56938082

Manager > systeemWise > Systeemopties

Klantenadministratie > Abonnementen

Nieuwe systeemoptie LRBMRFU: Lenerrubriek - Reden uitschrijving: nee/ja. Standaard staat deze optie op ‘Nee’: bij beëindiging van een abonnement is de reden voor uitschrijving niet verplicht. Met ‘Ja’ moet een reden worden opgegeven. LRBMRFU stel je in per systeem of per instantie.

Zie: Systeemopties
Zie: Uitschrijfreden
Zie: Tabblad 3: Contributie

12-07-2023

WISENL-7700

Manager > systeemWise > Systeemopties

SI: Voorbereiding nieuwe Wisecat+

Nieuwe systeemoptie NLKBLOG: Gebruik inlogaccount (Single Identity) voor inloggen in Wisecat+/portal. Nog in ontwikkeling.

Zie: Systeemopties

04-07-2023

ATIW-4523

Manager > systeemWise > Systeemopties

SI: Voorbereiding nieuwe Wisecat+

Nieuwe systeemoptie OPAC2VL: gebruik Wisecat+ ipv oude Wise portal. Nog in ontwikkeling.

Zie: Systeemopties

04-07-2023

ATIW-4460

Manager > systeemWise > Systeemopties

SI: Voorbereiding nieuwe Wisecat+

Nieuwe systeemoptie OPACCFG: toon de Wisecat+ configuratie in de systeeminstellingen. Als deze systeemoptie actief is, wordt een nieuw menu-item beschikbaar onder systeemWise: ‘Wisecat+ configuratie’. Nog in ontwikkeling.

Zie: Systeemopties

06-07-2023

ATIW-4458

Manager > systeemWise > Systeemopties

SI: Voorbereiding nieuwe Wisecat+

Nieuwe systeemoptie ABADDON: Toon inlogaccountrechten abonnement (alleen NL).
Nog in ontwikkeling.

09-10-2023

WISENL-8915

Manager > systeemWise > Toegangscodes en bevoegdheden

(Alleen voor US)

Nieuwe systeemrol CONNEXION. Hieraan hangt de nieuwe rol_functie RECORD_MANAGER_AUTH.

29-05-2023

WISEUS-7865

Manager > systeemWise

(Alleen voor BE en US)

Nieuwe systeemoptie MRCTITL – Sla titels op in MARC-formaat. Voor bibliotheken die werken met MARC-data, worden titels nu opgeslagen in MARC-formaat, en gebruikt in de titel-export.

Deze systeemoptie is niet zichtbaar voor klanten.

13-9-2023

WISENL-8824

Manager > Titels en Scat-beheer > Scatbeheer > Systeemtabellen

De lengte van het veld ‘omschrijving’ in de TABSNM SISO-tabel is aangepast naar 60 tekens.

12-07-2023

WISENL-7941
ZD 653073
ZD 591590

Manager > Titels en Scat-beheer > Titels > Systeemtabellen

De lengte van het veld ‘omschrijving’ in de TABSLT SISO-land/taaltabel is aangepast naar 50 tekens

12-07-2023

WISENL-7941
ZD 653073
ZD 591590

Manager > Titels en SCAT-beheer > Titels > Systeemtabellen

Version update: de taalcodes voor Surinaams-Nederlands en Sranantongo zijn gecorrigeerd.

04-09-2023

WISENL-9031
ZD 719097

MySQL driver Het gebruik van de nieuwe MySQL 8 driver op de testservers zorgde in bepaalde gevallen voor problemen. De nieuwe driver gaat anders om met datums dan de vorige versies. Een specifieke datum (1 juli 1937) gaf problemen. Dit kwam naar voren bij het testen van de klantenfacturatie. 
Er is een aanpassing gemaakt om dit af te vangen. De werking van Wise is niet gewijzigd.
01-11-2023 WISENL-9143
WISENL-9027
WISENL-8901

Rest-API

Ter voorbereiding op nieuwe functionaliteit in de webcatalogus is bij de titels alvast een frbr-key aangemaakt en gevuld in de database. Ook is dit in de titel-export beschikbaar in MARC-tag 779

13-09-2023

WISENL-7261
BS-798

schoolWise Client > Klanten >  Overzichten

Nieuw overzicht: ‘Nieuwe leerlingen zonder pas’ t.b.v. automatische leerlingimport ParnasSys. Nog in ontwikkeling. 24-10-2023

WISENL-8638

schoolWise Client > Zelfbediening

Sneller werken met de zelfbediening: de melding bij het afsluiten van het inleveren, lenen en verlengen ('Tot ziens' of 'Veel leesplezier') is nu korter in beeld waardoor de sessie sneller afgesloten kan worden.

21-09-2023

WISENL-866

schoolWise Client > Zelfbediening

Het logo in de zelfbediening is vervangen door het nieuwe schoolWise logo.

21-09-2023

WISENL-8781

schoolWise webshop

Afhandeling bestellingen: een exemplaar met het minste aantal uitleningen wordt geleverd aan de bestelling van de titel in de schoolWise webshop. Op deze manier gaat de slijtage van materialen gelijk op.

10-07-2023

WISENL-6641

SIP2

Aanpassing vanwege het boeken van de overflow/tegoed naar aanleiding van het terugdraaien van de fix WISENL-8813: Wanneer een financiële post door een klant via SIP2 werd opgevraagd én intussen ook werd verwerkt via een andere bron (bijv. kwijtschelden aan de balie), dan werden de betalingen die in dezelfde sessie aan de SIP2 werden gedaan aan het tegoed toegevoegd. Oók de post die niet afgerekend was. De aanpassing zal de betaling van de openstaande post voortaan niet meer (onterecht) aan het tegoed toevoegen.

22-09-2023

WISENL-8859
ZD 698498

Wisecat+

SOLR

Technische aanpassing: aangezien de Wise-systemen steeds groter worden, gaan we de ‘vestbits’ uitfaseren. In plaats daarvan wordt gezocht op basis van CG-groepen en vestigingsnummers.

Zie: Externe bronnen

15-08-2023

06-02-2024

ATIW-3079

ATIW-5013

 

image-1.png

 

  • Was dit artikel nuttig?